PREDANOST SEKTORU

Jedan od faktora kojim se ističe prisustvo kompanije Semillas Fitó u poljoprivrednom sektoru na svetskom nivou jeste učešće naših zaposlenih u različitim udruženjima koja postoje u ovom sektoru.

 

  • Učestvujemo u više od 30 udruženja u ovom sektoru.

  • Ulažemo više od 150.000 EUR za njihov razvoj.

Veliku prekretnicu za kompaniju i sektor predstavljao je izbor Eduarda Fitoa, direktora za korporativne poslove i razvoj poslovanja u kompaniji Semillas Fitó, za predsednika Međunarodne semenarske federacije 2018. godine za naredni period 2019-2021. Eduard Fito predstavlja uzgajivače semena – na stotine porodičnih preduzeća, malih i srednjih preduzeća i nekoliko multinacionalnih kompanija – koji, sa sedištima u 72 zemlje, posluju praktično na celoj planeti.

Glavna nacionalna i međunarodna udruženja:

International Seeds Federation

ISF je najvažnije udruženje u semenarskom sektoru u svetu i njegov godišnji kongres je ključno mesto na kome se okupljaju najbolje semenske kompanije iz celog sveta.

European Seeds Association

Evropska semenarska asocijacija (ESA) osnovana je 2000. godine sa ciljem da bude glas evropske semenske industrije.

 Predstavlja interese udruženja, kompanija i institucija aktivnih u istraživanju, unapređenju, proizvodnji i prodaji semena poljoprivrednih, povrtnih i ukrasnih biljnih vrsta.

Asociación Nacional de Obtentores Vegetales

Nacionalna asocijacija uzgajivača biljaka (ANOVE) je špansko udruženje koje okuplja kompanije i javne institucije posvećene stvaranju dodate vrednosti u poljoprivredno-prehrambenom sektoru kroz istraživanje, razvoj i eksploataciju novih biljnih sorti.

 

ANSEME

Članovi udruženja ANSEME su sve kompanije specijalizovane za dobijanje, proizvodnju i/ili prodaju semena u Portugalu, od malih porodičnih preduzeća do velikih multinacionalnih kompanija. Njegova misija je da garantuje pravilan rad sektora, obezbeđujući nabavku semena koja količinom, kvalitetom i karakteristika odgovara potrebama tržišta.
ANSEME predstavlja vezu između povezanih kompanija i zvaničnih službi Ministarstva poljoprivrede. Trenutno predstavlja i sponu sa institucijama zajednice.

Assosementi

Assosementi je italijansko semenarsko udruženje. Predstavlja celokupnu industriju semena na nacionalnom nivou u Italiji: uzgajivače biljaka, semenske kompanije i ekskluzivne distributere semena.

 

UFS

UFS (Union Française des Semenciers) je francuska semenarska asocijacija za semenske kompanije i uzgajivače biljaka. UFS, osnovana u martu 2009. godine, je komercijalna asocijacija koja se bavi semenskom industrijom i unapređenjem uzgoja biljaka u Francuskoj i širom sveta. UFS okuplja 135 francuskih semenskih kompanija uključenih u 3 ključne aktivnosti: uzgoj biljaka, proizvodnju semena i prodaju semena

TSÜAB

TSÜAB je sindikat industrijalaca i proizvođača semena u Turskoj. TSÜAB čine kompanije za proizvodnju, razvoj i prodaju semena na nacionalnom i međunarodnom tržištu. Ova organizacija trenutno ima 921 članova.

 

TÜRKTED

TÜRKTED predstavlja preduzeća koja posluju u različitim etapama semenske industrije u Turskoj pod istim krovom, sa zajedničkim glasom i snagama. Kompanije članice asocijacije TÜRKTED slažu se da su zajednički napor i kolektivna inicijativa najbolji način za rešavanje zajedničkih problema koji pogađaju ovu industriju i za postizanja zajedničkih ciljeva koji se tiču cele zajednice.

AIB

AIB je međunarodno udruženje koje predstavlja vodeće kompanije u industriji semena povrća. Naše kompanije članice posvećene su pružanju podrške održivom povrtarstvu kroz inovacije u uzgoju povrća i proizvodnji semena.

Misija AIB-a je sprečavanje i borba protiv kršenja prava intelektualne svojine naših članova. Povezani smo sa mrežom regionalnih i nacionalnih semenarskih udruženja i organa za sprovođenje prava intelektualne svojine u mnogim zemljama.

AMSAC

AMSAC je građansko udruženje koje skoro 50 godina promoviše proizvodnju i upotrebu poboljšanih semena za sadnju i istraživanja u oblasti uzgoja biljaka u Meksiku. AMSAC je nacionalna i međunarodna referenca u svim pitanjima koja se tiču semena za sadnju u Meksiku.

Sa dobrovoljnim članstvom 70 nacionalnih i međunarodnih partnerskih kompanija koje proizvode, istražuju i prodaju seme, kao i pružalaca usluga za semensku industriju, predstavljaju 85% proizvodnje i prodaje poboljšanog semena.

FSII

The Federation of Seed Industry of India (FSII) is a 40-member led association of R&D based plant science industry, engaged in the production of high-performance quality seeds for food, feed and fibre in the country. Member companies are engaged in research-based breeding applications and seed technologies, enabling farmers to adopt technology driven farming solutions to improve agricultural productivity in a sustainable manner, minimizing pre and post-harvest losses.

Želite da budete distrubuter za Fitó?

Ako ste zainteresovani za prodaju našeg semena, pozivamo vas da se pridružite našoj distributivnoj mreži prisutnoj u više od 70 zemalja.
Stupite u kontakt s našim predstavnikom za prodaju u vašem području.

Kontakt

KONTAKTIRAJTE NAS

Pogledajte našu prodajnu mrežu širom sveta

Sedište

Selva de Mar 111 08019 Barcelona España
Tel.: 93 303 63 60 · Fax: 93 303 63 73

info@semillasfito.com