NAŠA ISTORIJA

Semillas Fitó je od male porodične firme prerasla u jednu od vodećih svetskih semenskih kompanija.

 
 

Kompaniju Semillas Fitó je 1880. godine osnovao Ramon Fito u mestu Sant Marti de Provensals, gradu koji je kasnije postao industrijska oblast grada Barselone poznata kao Poblenou.
Fito je bio prilično uspešan na tržištu zahvaljujući svom dobrom radu kao poljoprivrednik, zbog čega su drugi poljoprivrednici tražili sadnice sa njegovog imanja.

 

1880

 
 

1910 - 1980

Druga generacija porodice, koju je predvodio Antonio Fito, 1910. godine se koncentrisala na uzgoj i eksperimentisala je sa prvim ukrštanjima između različitih sorti proizvoda, što je za rezultat imalo prve hibride.

Kasimir Fito, iz treće generacije, 1940. godine je svoj rad usmerio na proizvodnju semena. Pored toga, kompanija dobija dozvolu broj 6 da bude Proizvođač odabranog semena povrća.

Oko 1970. godine, napor se usmerava na istraživanje i dobijanje novih sorti. Pored toga, u Španiji se razvijaju prvi hibridi F1 dinje, paradajza i paprike, a uspostavlja se i program za genetski uzgoj drugih povrtnih i poljoprivrednih sorti poput boba, luka i kukuruza, kao i uzgoj novih sorti pšenice, krmnog bilja i povrća tradicionalnim metodama.

 

 
 

Godine 1990. uvodi se biotehnologija kao ključno sredstvo u postupcima uzgoja i kontrole kvaliteta.

Do 1995. godine, Semillas Fitó se u potpunosti posvećuje nacionalnom tržištu semena.

Godine 1997. započinje snažno međunarodnu ekspanziju, tako što se usredsređuje na bliska i slična tržišta na Mediteranu.

 

1990 - 1999

 
 

2000 - 2009

Tako 2000. godine Jordan postaje prva zemlja u kojoj se otvara prvi razvojni centar van Španije. Pored toga, registruje se više od 300 vrsta iz sopstvene proizvodnje.

Godine 2001. otvara se poslovnica u Turskoj.

Godine 2001. otvara se poslovnica u Turskoj.

Godine 2007. otvara se razvojni centar u Maroku.

Godine 2009. kompanija otvara poslovnice u Meksiku i Portugaliji, kao i razvojni centar u Kini.

 

 
 

Godine 2010. završili smo godinu tako što smo lansirali novu liniju hibrida za amaterski sektor Hobby.

Godine 2011. proširili smo centar u Almeriji na 10 hektara. Takođe smo objavili vodič za zelene površine, referentni u sektoru, koji je napisao Đusep Sirera: Vodič: travnjak i kako ga uzgajati.

Godine 2012. švajcarska kompanija DSP i Fitó sarađuju na proizvodnji ranih sorti kukuruza. Počinje izgradnja novog proizvodnog centra u Maresmeu (Ljavaneras), od ukupno 8,5 hektara. Takođe se poboljšavaju postrojenja u Barseloni, čime se dobija više prostora za kancelarije.

 

 

2010 - 2012

 
 

2013 - 2015

Godine 2013. kompanija kupuje imanje Les Cases de Barbens i započinje se izgradnja Logističkog centra koji će služiti za distribuciju semena za useve za celu Južnu Evropu. Što se tiče povrća, počinje sa radom centar za uzgoj u Kulijakanu, u Meksiku.

Godine 2014. dodaju se još dve poslovnice: Proizvodni centar u Ariki (Čile) i nova poslovnica u Indiji za snabdevanje semena u celoj jugoistočnoj Aziji.

Godine 2015. otvara se najveći centar za obradu i logistiku semena za useve na jugu Evrope na imanju Les Cases de Barbens. Postrojenja sa 250.000 m3 magacinskog prostora sa 60.000 m3 hladnjača.

 

 

 
 

Godine 2016. otvara se nova poslovnica u Brazilu sa ciljem da pokrije prodajnu i distributivnu mrežu semena u zemljama južnoameričkog područja.

Godine 2017. proširuje se centar u Almeriji u tri ključne tačke kako bi se još više profesionalizovao postupak uzgoja novih sorti.

Godine 2018. Eduard Fito, iz pete generacije, imenovan je za predsednika Međunarodne semenarske federacije ISF (International Seed Federation).

 

2016 - 2018

 
 

2020

KONTAKTIRAJTE NAS

Pogledajte našu prodajnu mrežu širom sveta

Sedište

Selva de Mar 111 08019 Barcelona España
Tel.: 93 303 63 60 · Fax: 93 303 63 73

info@semillasfito.com