Pravila o kolačićima

U kompaniji Semillas Fitó, SA, privrednom društvu sa jednim članom (u daljem tekstu SEMILLAS FITÓ) koristimo kolačiće kako bismo Vam pružili bolje usluge i omogućili bolje iskustvo pregledanja sajta www.semillasfito.com. Zato ćemo Vas u nastavku jasno i precizno obavestiti o tome šta je kolačić, čemu služi, koja je njegova svrha i kako ih konfigurisati ili onemogućiti ako želite. 

1.- ŠTA JE KOLAČIĆ? 
Kolačić je mala datoteka koja se skladišti na Vašem računaru, telefonu ili drugom uređaju i sadrži informacije o pretragama.

Kolačići kao celina pomažu u poboljšanju kvaliteta veb-sajta, tako što omogućavaju kontrolu nad tome koje stranice su korisne, koje nisu, a koje mogu da se poboljšaju.

Kolačići su neophodni za funkcionisanje interneta, jer daju nebrojene prednosti u pružanju interaktivnih usluga, olakšavaju pretragu i upotrebljivost našeg veb-sajta.

Kolačići ni u kom slučaju nisu štetni za računare, već pomažu, između ostalog, da se prepoznaju i uklone greške. 

2.- KOJE VRSTE KOLAČIĆA POSTOJE?

U zavisnosti od toga ko njima upravlja:

  • Sopstveni kolačići: To su oni koji se šalju na uređaj korisnika sa računara ili domena kojim upravlja SEMILLAS FITÓ i sa kojih se pruža usluga ili navode informacije koje korisnik traži.

  • Kolačići trećih strana: To su oni koji se šalju na uređaj korisnika sa računara ili domena kojima ne upravlja SEMILLAS FITÓ, već́ drugi entitet koji obrađuje podatke dobijene putem kolačića (društvene mreže, pretraživači itd.). U slučaju da se kolačići instaliraju sa računara ili domena kojim upravlja SEMILLAS FITÓ, ali podacima prikupljenim preko njih upravlja treća strana, oni se ne mogu smatrati sopstvenim kolačićima.

U zavisnosti od vremenskog perioda u kome su aktivirani: 

  • Kolačići sesije: To su kolačići dizajnirani za prikupljanje i čuvanje podataka dok je korisnik na veb-sajtu. Obično se koriste za čuvanje podataka koji su potrebni za pružanje usluge koju korisnik zatraži u jednoj prilici. Dugoročno, pružaju bolje iskustvo da se sadržaj poboljša i olakšava njegova upotreba.

  • Trajni kolačići: To su kolačići u kojima se podaci čuvaju u uređaju i može im se pristupiti i mogu se obraditi tokom perioda koji je definisala osoba odgovorna za kolačić.

U zavisnosti od namene:

  • Tehnički kolačići: To su kolačići koji omogućavaju korisniku pretragu veb-sajta, platforme ili aplikacije i upotrebu različitih opcija ili usluga koje na njemu postoje, kao što su, na primer, kontrola saobraćaja i komunikacije podataka, identifikacija sesije, pristup delovima sa ograničenim pristupom....

  • Kolačići za personalizaciju: To kolačići koji omogućavaju korisniku da pristupi usluzi sa nekim unapred definisanim opštim karakteristikama na osnovu broja kriterijuma u uređaju korisnika, kao što su jezik, vrsta pregledača putem koga se pristupa usluzi, regionalna konfiguracija mesta sa koga se pristupa usluzi itd.

  • Kolačići za analizu: To su kolačići koji omogućavaju osobi koja je za njih odgovorna da prati i analizira ponašanje korisnika veb-sajtova sa kojima su povezani. Informacije prikupljene putem ove vrste kolačića koriste se za merenje aktivnosti veb-sajta, aplikacije ili platforme, kao i za izradu profila navigacije korisnika pomenutih veb-sajtova, aplikacija i platformi, kako bi se uvela poboljšanja na osnovu analize podataka o tome šta rade korisnici usluge.

  • Reklamni kolačići: To su kolačići koji omogućavaju upravljanje, na najefikasniji mogući način, reklamnim prostorima koje je, gde je to primenjivo, kompanija SEMILLAS FITÓ uključila na veb-sajt, u aplikaciju ili na platformu sa koje pruža tražena usluga na osnovu kriterijuma kao što je uređivani sadržaj ili koliko često se prikazuju reklame.

  • Kolačići za bihevioralno oglašavanje: To su kolačići koji omogućavaju upravljanje, na najefikasniji mogući način, reklamnim prostorima koje je, gde je to primenjivo, kompanija SEMILLAS FITÓ uključila na veb-sajt, u aplikaciju ili na platformu sa koje pruža tražena usluga. Ovi kolačići skladište informacije o ponašanju korisnika koje su dobijene kontinuiranim posmatranjem njihovih navika pregledanja, što omogućava da se razvije određeni profil za prikazivanje reklama na osnovu ovih navika.

3.- KOLAČIĆI KOJI SE KORISTE NA NAŠEM VEB-SAJTU 

Kolačići za personalizaciju (sopstveni)

Omogućavaju pamćenje informacija kako bi korisnik pristupio veb-sajtu sa određenim karakteristikama koje bi mogle se razlikuju od drugih korisnika. Posebno ih koristimo za pamćenje jezika koji je korisnik odabrao u narednim sesijama.

Denominacija Vlasnička kompanija Trajanje kolačića Svrha kolačića
idioma Semillas Fitó Trajni. 1 godinu

Recuerda el idioma seleccionado por un usuario con el que visualizar una página web

Kolačići za analizu

Omogućavaju praćenje i analizu ponašanja korisnika. Podaci koje ovi kolačići sakupe koriste se za merenje aktivnosti na veb-sajtu, sa ciljem poboljšanja funkcije analize načina na koje korisnici koriste veb-stranicu

Denominacija Vlasnička kompanija Trajanje kolačića Svrha kolačića
_ga Google Trajni. 2 godine

Beleži jedinstvenu identifikaciju za stvaranje statističkih podataka o načinu na koji korisnik koristi veb-sajt.

_ga_03JY8D1BEW Google Trajni. 1 dan

Koristi ga Google Analytics za kontrolu stope zahteva

4.- KAKO MOŽETE DA KONFIGURIŠETE ILI ONEMOGUĆITE KOLAČIĆE? 
Kolačiće instalirane na uređaju možete da dozvolite, blokirate ili izbrišete konfigurisanjem opcija internet pregledača. Ako ne želite da dozvolite instalaciju kolačića u svom pregledaču, možda nećete moći da pristupite nekim uslugama i vaše iskustvo na našem veb-sajtu može biti manje zadovoljavajuće.

U nastavku možete pronaći detaljan opis postupka za konfigurisanje ili onemogućavanje kolačića, u zavisnosti od pregledača kojeg koristite:

Ako nastavite da pregledate naš veb-sajt, potvrđujete da pristajete na upotrebu gorenavedenih kolačića pod uslovima sadržanim u ovim Pravilima o kolačićima.

KONTAKTIRAJTE NAS

Pogledajte našu prodajnu mrežu širom sveta

Sedište

Selva de Mar 111 08019 Barcelona España
Tel.: 93 303 63 60 · Fax: 93 303 63 73

info@semillasfito.com